Actueel
2 De tafel staat gedekt

De grote veldmuizenplaag in Friesland trekt een record aantal ransuilen aan en daarnaast ook andere vogels. Bioloog Harry Wijnandts en uilenexpert Johan de Jong over hoe zich dit verder ontwikkelt.