Noorderbreedte inspireert tot zorgvuldige omgang met onze leefomgeving

Je vindt onze journalistieke publicaties op onze website en in ons tijdschrift. Nb#3 rolt op 25 juni van de pers. Een extra dik zomernummer!

Jaargang 2020 Nummer 3
Jaargang 2020 Nummer 2
Nb #1 2020 De Waddenzee verdrinkt
NB #5 2019 Zij draaiden de gaskraan dicht

Stichting

Stichting Noorderbreedte is een ideële, onafhankelijke organisatie. Ons doel is burgers, bestuurders, beleidsmakers en vakmensen te inspireren tot een welbewuste ontwikkeling van Noord-Nederland. We laten ons daarbij inspireren en adviseren door een groot netwerk van onafhankelijke journalisten en fotografen. De auteursrechten berusten bij de auteurs.
Voor alle artikelen, citaten en afbeeldingen in het tijdschrift en/of op deze site geplaatst, hebben we ons zoveel mogelijk ingespannen om toestemming voor plaatsing te krijgen. Waar dit niet gelukt is omdat we een auteur, illustrator of fotograaf niet hebben kunnen achterhalen verzoeken wij de betrokkene contact met ons op te nemen.
ISSN 0166 – 4948

Bestuur

Willem Smink (voorzitter), David Inden (penningmeester), Sandra van Assen (secretaris), Alie Alserda en Rein Swart

Contact

Akkerstraat 99A, 9717 KZ Groningen. Redactie: redactie@noorderbreedte.nl. Heb je een vraag over de ledenadministratie? Bel 088-1102033 of mail noorderbreedte@spabonneeservice.nl

Zakelijk leider

Erik Moesker
erik@noorderbreedte.nl

Hoofdredactie

Merel Melief
Ineke Noordhoff
redactie@noorderbreedte.nl

Redactie

Kim van Dam
Maarten Meester (eindredactie)
Rieja Raven
Mark Sekuur
Maartje ter Veen
Leonie Wendker
Dien Wiersma – den Engelsman

Fotoredactie

Reyer Boxem

Eindredactie

Maarten Meester

Je vindt onze journalistieke verhalen op onze website en in het tijdschrift Noorderbreedte. De auteursrechten berusten bij de auteurs.

Akkerstraat 99A, 9717 KZ Groningen
Redactie: redactie@noorderbreedte.nl