Noorderbreedte inspireert tot zorgvuldige omgang met onze leefomgeving

Je vindt onze journalistieke publicaties op onze website en in ons tijdschrift. Nb#3 rolt op 25 juni van de pers. Een extra dik zomernummer!

Jaargang 2020 Nummer 3
Jaargang 2020 Nummer 2
Nb #1 2020 De Waddenzee verdrinkt
NB #5 2019 Zij draaiden de gaskraan dicht

Stichting

Stichting Noorderbreedte is een ideële, onafhankelijke organisatie. Ons doel is burgers, bestuurders, beleidsmakers en vakmensen te inspireren tot een welbewuste ontwikkeling van Noord-Nederland. We laten ons daarbij inspireren en adviseren door een groot netwerk van onafhankelijke journalisten en fotografen. De auteursrechten berusten bij de auteurs.
ISSN 0166 – 4948

Bestuur

Willem Smink (voorzitter), David Inden (penningmeester), Sandra van Assen (secretaris), Alie Alserda en Rein Swart

Contact

Akkerstraat 99A, 9717 KZ Groningen. Redactie: redactie@noorderbreedte.nl. Heb je een vraag over de ledenadministratie? Bel 088-1102033 of mail noorderbreedte@spabonneeservice.nl

Hoofdredactie

Merel Melief
Ineke Noordhoff
redactie@noorderbreedte.nl

Redactie

Kim van Dam
Maarten Meester (eindredactie)
Rieja Raven
Mark Sekuur
Maartje ter Veen
Leonie Wendker
Dien Wiersma – den Engelsman

Fotoredactie

Reyer Boxem

Je vindt onze journalistieke verhalen op onze website en in het tijdschrift Noorderbreedte. De auteursrechten berusten bij de auteurs.

Akkerstraat 99A, 9717 KZ Groningen
Redactie: redactie@noorderbreedte.nl