Grutto’s hebben het moeilijk. In het boek Een gruttoparadijs volgt Halbe Hettema de ontwikkelingen in Idzega, een piepklein Fries dorp waar alles uit de kast wordt getrokken om de toekomst van de weidevogel veilig te stellen.

De grutto ken ik van zijn herkenbare roep en de verhalen uit het Friese dorp waar ik opgroeide. In het broedseizoen ging een groep betrokken dorpelingen regelmatig de weilanden in om te kijken hoe het met de grutto’s ging. Stoere, nuchtere, Friese mannen. Maar als ze na een avond monitoren thuiskwamen liepen de tranen ze nog net niet over de wangen. Moedeloos van de kapot gemaaide en leeggeroofde nestjes die ze keer op keer tegenkwamen. Alsmaar tegenslagen voor hun geliefde weidevogel. 

Strijd

In Een gruttoparadijs worden al die tegenslagen haarfijn uitgelegd. Het leefgebied van de grutto wordt kleiner en er is steeds minder voedsel te vinden. Daarnaast heeft de vogel last van de drooglegging van weilanden. Elk jaar groeien minder grutto’s op dan wat nodig is voor …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.