Als we het Groningse landschap aan de natuur overlaten ontstaat een getijdenbos, waarin stukken open water, begroeide beken, kreken en elzen-broekbos een gevarieerde natuurlijke omgeving opleveren. Dat bos kan het grootste van Nederland worden en een even groot natuurgebied als de Waddenzee.

Dat Groningse bos levert: een plek om te dwalen, voedsel, natuur, het vermindert de klimaatverandering omdat het CO₂ vastlegt, stikstof bindt en hout oplevert om mee te bouwen. Dit eerste Nederlandse mangrove bos beschermt de dorpen en de stad tegen onverwachte invloeden van de zee. De rijkdom verleidt jong en oud om te verkennen, verdwalen en verwonderen. En het Groningse bos is een unieke plek om in te wonen. 

Is het aanleggen van het grootste bos van Nederland, groter dan de Veluwe, een realistisch plan?  Het is in elk geval een mooier bos dan de Veluwe. In plaats van rechte stammen grove den, ontstaat hier een nat loofbos met een rijke, gevarieerde natuur. Als elke Groningse gemeente tien procent van zijn grondgebied beplant. rijgt het bos zich al aan elkaar. We hebben het dan over ongeveer een miljoen bomen. Fietsend op elke provinciale weg beleef je het bos nu eens alsof je diep in het woud bent, maar  plotseling sta je aan de rand met uitzicht op de ruimte van het open kustland. Verscholen in het bos liggen uitspanningen, die hun voedselaanbod afstemmen op wat het bos te bieden heeft: bosgroenten, bessen en vruchten, paddenstoelen, vis en wild. 

In tien jaar tijd groeit het bos uit tot een volwaardige groene omgeving. Voor de Groningers levert het veel op: ze kunnen er geld verdienen met horeca en recreatie, ze kunnen het voedsel oogsten, .verkoeling zoeken in hete zomers en bovendien houdt het bos water vast voor droge tijden. 

Wat een weelde, wat een inspirerende omgeving. Hier werken mensen samen met het landschap.

Dit zijn de vier ‘bos’ ideeën die NoorderRuimte selecteerde uit de Toukomst-inzendingen. NoorderRuimte zocht plannen die inspelen op grote veranderingen en werkelijk een ander toekomstperspectief bieden.  Hier lees je meer over dat onderzoek. 

  1. Het langste bos van Nederland door vrijdenker Jaap Ruzius

Vrijdenker Jaap Ruzius ziet dat in Groningen alle mooie plekken geïsoleerd van elkaar liggen en bedacht een oplossing. 

We leggen het langste bos van Nederland aan! Van Ter Apel tot aan Lutjegast maken we een groen lint en daar knopen we veel moois van Groningen aan vast. Het Klooster in Ter Apel, via Sellingen en Bourtange langs Smeerling en Wedde, langs Oudeschans met een kronkelende Westerwoldse Aa, naar Bellingwolde. Via het bos van Oudeschans naar de noordkant van het Oldambtmeer. Nieuwe bewoners wonen straks aan het water én aan het bos. Het bos van de Ennemaborg wordt doorgetrokken tot aan de Fraeylemaborg in Slochteren. Vanaf de Fraeylemaborg loopt een aftakking van het bos naar het nieuwe natuurgebied ’t Roegwold en noordelijk daarvan naar het Schildmeer, dan via de Borgmeren en het Grunomeer naar de Stad.

Tussen Stad en Hogeland ligt het prachtige Reitdiep, met aantrekkelijke plaatsen als Winsum, Ezinge, Garnwerd en Onderdendam. Het toerisme in dit gebied krijgt een grote impuls als het bos er straks langsloopt. De Stadjes kunnen zó via het bos naar al dat moois. Het laatste stuk bos loopt van Stad naar Lutjegast. Groningen heeft een Toukomst. Met een Golden Raand!


Meer over het langste bos van Nederland lees je hier

2. Bosvesting rondom Groningen-Stad door vrijdenker Jan van der Til

Vroeger werd de stad beschermd door stenen stadsmuren maar Jan van der Til ziet dat deze onze niet meer beschermen tegen de huidige uitdagingen. Een natuurlijk vestigingswerk rondom Groningen kan deze rol wel vervullen.

Een natuurlijk vestingwerk rondom Groningen dat bestaat uit bomen en andere vormen van natuur kan ons beschermen tegen problemen als hittestress, wateroverlast en luchtvervuiling. Een natuurlijk vestingswerk zo groot, gevarieerd en mooi dat het ons beschermt tegen de klimaatbedreigingen van nu. We maken gebruik van al bestaande stukken natuur in en om Groningen. Door de Bosvesting hier op aan te sluiten ontstaat er een dynamische verbinding tussen de Bosvesting en de al aanwezige natuur in de Stad. Én het zou een mooie mijlpaal zijn voor het 1000-jarig bestaan van de stad Groningen in 2040. Iets waar wij, onze kinderen en de generaties daarna de vruchten van plukken!

Lees hier meer over de bosvesting rondom Groningen-Sta

3. Groene Corridor: samen één miljoen bomen planten door vrijdenker Bert de Jong

Vrijdenker Bert de Jong vraagt zich af waarom er geen verbinding is tussen Drentse natuurgebieden en Oost-Groningen. Meer bomen zijn volgens hem een uitstekende oplossing. 

De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is om wereldwijd minstens een biljoen bomen te planten, schrijven Zwitserse wetenschappers in het vakblad Science. De Drentse natuurgebieden trekken veel toeristen, maar die stromen niet door naar de prachtige natuurgebieden in Oost-Groningen, omdat tussen deze gebieden een “leeg” en (toeristisch) niet aantrekkelijk landschap ligt. Het planten van één miljoen bomen in dat gebied, is goed voor het klimaat en voor de ontsluiting van de natuur in Oost-Groningen, zoals het prachtige gebied rond Sellingen en Dal van de Ruiten Aa. Hiermee krijgt de vrijetijdseconomie een boost. Dit komt het Veenkoloniaal gebied zowel qua werkgelegenheid als qua leefbaarheid ten goede.

Lees hier meer over het planten van één miljoen bomen

4. Vergroting Biodiversiteit door vrijdenker Lucas Mulder

Vrijdenker Lucas Mulder wil de natuur weer in evenwicht brengen door het vergroten van de biodiversiteit. Hij draagt een concreet aantal oplossingen aan die hiervoor kunnen zorgen.

  • vogelhuisjes ophangen
  • mensen bewust maken van het gebruik van giffen, kappen, plastic recyclen
  • biologische boeren trekken
  • Schoolprojecten
  • bomen planten
  • voedselbossen
  • bijenzaad gooien en samen werken met imkerijen

Lees hier meer over het vergroten van de biodiversiteit.