In deze coronatijd kan een gang naar de brievenbus al het uitje van de dag worden. Helemaal als je de nieuwe Noorderbreedte daarin vindt. Het is weer een prachtig nummer geworden dat je in het hart raakt.

In het aprilnummer van Noorderbreedte vind je een diversiteit aan verhalen. Drie mensen vertellen over hun ‘klimaatdraai’. Ellen Beck is een van hen. Zij benutte een gedwongen stilstand om zich te herbezinnen op haar leven. De ‘pas op de plaats’ die zij doormaakte, leverde haar een nieuw perspectief. Getob kan dus wat opleveren!

Ook hoopvol is het verhaal over slingermaaien, waardoor insecten weer kans krijgen. En wat dacht je van een groep bewoners die een zandgat kocht? Zij weten zo te voorkomen dat dit zwem-, schaats- en visplasje zou worden afgesloten voor lokale gebruikers.

In deze Noorderbreedte ook een alarmerend artikel: hoogleraar Ab Grootjans kaart een volgend landbouwdrama aan. We zijn nog niet bekomen van de stikstofschrik en nu blijkt volgens hetzelfde patroon een volgend debacle op komst. Bestuurders en belangenbehartigers luister nou toch naar wetenschappers, drukt Grootjans hen op het hart.

Door veen te ontwateren wordt een onaanvaardbaar grote CO2-uitstoot veroorzaakt plus immense schade aan huizen, wegen en bodemdaling. Dat is te keren, maar niet volgens het recept dat de boerenorganisaties er bij de bestuurders doorheen proberen te drukken. Met onderwaterdrainage worden boeren van de wal in de sloot geholpen, waarschuwt Grootjans.

Freya Zandstra en Dorine van den Beukel houden echt van boeren en het voedsel dat die produceren (Grootjans trouwens ook!). Maar in een hartstochtelijke brief vragen ze hun buurjongen om het anders aan te pakken dan zijn vader. ‘We kunnen niet zonder je’, schrijven ze. Een mooie brief, die erom vraagt te worden vermenigvuldigd.

In deze Noorderbreedte ook tien schilderijen van Frank Hutchison. Maarten Meester licht toe hoe de drang tot beheersen en overheersen van de natuur hem soms met ontzetting vervult.

Het aprilnummer van Noorderbreedte is deze week bezorgd bij de lezers. Nog geen lid? Daar is snel wat aan te doen op onze site. Noorderbreedte is los verkrijgbaar bij boekhandel Godert Walter in Groningen en op de website Groninger Boeken.