Een der weinige overgebleven omgrachte Groninger borgen van betekenis. In de kern uit de 16e eeuw daterend, maar herhaaldelijk verbouwd,

Nel, Steendam