Albert Buursma schreef het boek ‘Beteugeld Esturarium – cultureel erfgoed in het Lauwerzee- en het Lauwersmeergebied.’ Het boek werd overhandigd aan de weduwe van Cees van der Burght, die als ingenieur het hele project overzag. Voor wie het boek doorbladert zal er geen twijfel over bestaan dat dit een gebied is met een bijzondere historie en dat er genoeg belangrijke herinneringen zijn die bewaard moeten worden.

Maar belangrijker is misschien wel de vraag: ‘hoe willen we dat het Lauwersmeer er over 50 jaar uitziet?’ Daarvoor is door de Waddenvereniging een manifest opgesteld dat onderschreven wordt door vijf ondernemers uit het gebied waaronder Albert Keizer, Aaltje Rispens en Johan Rispens. Daarin valt te lezen hoe natuur, landbouw, visserij, wonen, recreatie en duurzaam ondernemen in het gebied vorm kunnen krijgen. Dat gaat van kleinschalige duurzame visserij tot de proeftuin van Maritieme Waterstofeconomie.

Een Estuarium is de plek waar zoet en zout vermengd wordt. ‘De plek waar je het meeste leven vindt’, zegt marien ecoloog Wouter van de Heij. Het zou mooi zijn als Lauwerskust in alle opzichten weer – of nog meer – een plek wordt waar verschillende manieren van leven elkaar kunnen vinden. Het manifest is hiervoor een mooi aanknopingspunt.

Een voorbeeld van een ondernemer die er al goed in slaagt verschillende disciplines aan elkaar te koppelen is Minke Schouten, eigenaar van camping it Dreamlân te Kollumerpomp. En inderdaad, als je haar hoort vertellen over haar dromen voor het gebied dan geloof je het meteen: dit is de plek waar je wil zijn. Op haar website vind je een kaart van het gebied waarbij je op plekken kan klikken en er een tip van de familie komt. Van de sportieve vader tot de jongste dochter die graag rondrijdt op haar prinsessenfiets. Het maakt het gebied in één klap tastbaar en persoonlijk.

Als de bijzondere geschiedenis, de innovatieve toekomstvisies en het persoonlijke van ondernemers als Minke Schouten aan elkaar gekoppeld worden hoeven wij ons geen zorgen meer te maken over dat Lauwerskustgebied! Ik weet in ieder geval waar je mij dit weekend kunt vinden!
Meer lezen of 50 jaar Lauwerskust? Noorderbreedte bracht een speciaal nummer uit.