Hoe zou het Waddengebied eruit zien zonder dijken? Over deze intrigerende vraag gaat het eerste symposium van de Young Wadden Academy (YWA). De inschrijving voor ‘Ditching Dikes’ op 22 juni in Leeuwarden is geopend. En het is gratis!

Hoezo Ditching Dikes? Een Waddengebied zonder dijken? We bellen maar eens even met Mans Schepers van de Young Wadden Academy

De YWA organiseert in juni het symposium Ditching Dikes, vrij vertaald als Weg met de dijken. Waar gaat het over?
‘Vanuit verschillende vakgebieden willen we kijken naar hoe het Waddengebied eruit ziet als er geen dijken zijn. Vroeger leefden de Waddenlanders met de zee, maar door de steeds hogere dijken is die relatie er niet meer. We vroegen ons lange tijd af hoe mensen zich staande hebben weten te houden in dat gebied zonder dijken, maar eigenlijk was dat de verkeerde vraag. Het landschap bood juist kansen. Dat is een heel andere benadering. De zee werd als partner beschouwd en niet als bedreiging.’

Getuigt deze gedachte van jeugdige overmoed?
‘Ha, nee hoor. Wij denken dat leeftijd niet veel heeft te maken met wetenschappelijk enthousiasme. We hebben bijvoorbeeld Karsten Reise uitgenodigd, een gepensioneerde Duitse bioloog die heel meeslepend kan vertellen over het Waddengebied. En het is natuurlijk best een actueel thema, je kunt niet door blijven gaan met het verhogen van de dijken.

Stiekem zouden jullie best willen dat die dijken verdwijnen?
‘Ik wel natuurlijk!’ (Schepers doet onderzoek naar de vraag hoe terpbewoners erin slaagden in de onbedijkte kwelder gewassen te verbouwen, red.) ‘Het grootste probleem in het gebied zijn juist de dijken, niet het water. Een grote dijkdoorbraak zal veel destructiever zijn dan wanneer de zee een land zonder dijken zo nu en dan overstroomt. Als je kijkt naar hoe het oude kwelderlandschap eruit zag: dat was best goed ingericht, met veel sloten. Mensen wisten prima hoe ze er met het water moesten omgaan. Ik zeg wel eens: dijken sluiten de zee buiten,  maar terpen laten zich af en toe omarmen door de zee.’

Ik hoor het al: jullie zijn romantici.
‘Nu zijn we nog jong en romantisch. Later worden we realistisch.’

Ok, bedankt Mans en tot 22 juni! 

Het symposium Ditching Dikes van de Young Wadden Academie vindt plaats op 22 juni in Leeuwarden. Op 23 juni is er een excursie. Er is plek voor 150 personen. De toegang is vrij.  Aanmelden kan via deze link 

Weten wie de jonge waddenwetenschappers van de YWA zijn? Kijk hier.

Noorderbreedte brengt na het symposium een special uit over Ditching Dikes