“Mensen hebben geen weerstand tegen veranderingen. Integendeel, zij
hebben weerstand tegen verlies van waarden zonder dat er voor hen
nieuwe waarden voor in de plaats komen.”  Met dit citaat van Coeterier (1987) begint de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur haar advies Verbindend landschap. De raad vindt dat we de omslag naar een duurzamere samenleving moeten zien te benutten om een waardevol landschap te creëren. Niet alleen om te wonen, geld te verdienen en in te recreëren, ook om culturele identiteit aan te ontlenen door natuur en erfgoed te koesteren.

In 2070 zal onze leefomgeving er totaal anders uitzien. Ons energieverbruik en vooral de uitstoot van warmte en broeikasgas moet echt fors teruggebracht zijn. Daarom zullen we ons leven fundamenteel anders moeten inrichten. Be…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.