Hoe zijn de veen- en zandlandschappen van Groningen en Friesland gevormd? Recent onderzoek heeft ingrijpend nieuwe inzichten opgeleverd.

A l geruime tijd buigen archeologen, bodemkundigen en historici zich over de verkaveling en de oorsprong van de dorpen in het landschap dat grenst aan de kleigronden van het Groninger en Friese wierden-gebied. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten over de ontstaansgeschiedenis van dit type landschap, een collage van zand- en veengronden.

Volgens de traditionele opvatting ontstonden de dorpen op de zandruggen en hebben hun bewoners van daaraf de veengronden ontgonnen en verkaveld. Op diverse regionale websites valt deze verklaring nog altijd te lezen. Maar inmiddels is het inzicht gegroeid dat de meeste van deze zandruggen in de vroege Middeleeuwen onder een laag veen schuilgingen, zodat ze niet herkenbaar of bereikbaar waren voor de ontginners. De ontginningen van de veengebiede…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden