Zijn de biovergisters die oprukken op boerenerven straks even omstreden als windmolens?

Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen streven veel landen in Europa naar meer energie uit hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa. Door de subsidiemogelijkheden voor ‘groene energie’ en de verruiming van de lijst van producten die mogen worden gebruikt voor schone energieproductie, komt de inzet van biomassa voor energie snel van de grond. Biomassa staat voor organisch materiaal zoals stro, mest, zuiveringsslib, snoeihout en voedselresten, en voor speciaal geteelde gewassen zoals hennep, maïs en olifantsgras. Door verbranding of vergisting wordt biomassa omgezet in bio-energie.
Frans Debets is projectleider van Bio Energie Noord (onderdeel van het Energy Valley-project). Hierin werken overheden, landbouworganisaties en bedrijven samen om de productie van …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden