Een van de gebruiksmogelijkheden van het AHN is het lezen van digitale informatie van een afdruk (een kaart) van het bestand. Omdat de hoogtecategorieën heel klein zijn, van 10 à 25 cm, leveren ze een gedetailleerd beeld op dat het zorgvuldig kiezen van ‘leesbare’ kleuren op de kaart vereist. Het gaat om de herkenbare weergave van een schat aan terreininformatie, zoals gedempte waterlopen, fossiele stroomgeulen, oude kavelpatronen, natuurlijke laagten en opslibbingen, vergravingen, en dergelijke.

De eerste aflevering van deze serie hoogtekaarten gaat over een oud kleigebied gelegen in het noordwesten van de provincie Groningen. Het gebied wordt grofweg aan de noord- en oostzijde begrensd door het Reitdiep en aan de zuidzijde door het Van Starkenborghkanaal. Deze streek staat bekend …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.