De bescherming van het archeologisch erfgoed ontleent zijn bestaansrecht aan de belangstelling voor het verleden. Als die belangstelling er niet zou zijn, zou er ook geen archeologische monumentenzorg zijn. De bescherming van het archeologisch erfgoed is sinds 1992 op Europees niveau geregeld door het Verdrag van Malta. Dit verdrag is vooral gericht op behoud en beheer van de archeologisch belangrijke elementen en terreinen. Het lijkt erop dat het daarom vooral goed is voor de monumentenzorg. Het effect op de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is, voorzover thans is te overzien, echter niet zo gunstig.

Overzichtelijk
In de oude situatie werden archeologische opgravingen vrijwel uitsluitend uitgevoerd door overheidsinstellingen als het Rijksmuseum van Oudheden te…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.