De Nederlandse overheid probeert vanaf 1993 met verschillende middelen (subsidies, belastingvoordelen en deskundig advies) het stichten van nieuwe landgoederen te stimuleren. De historische landgoederen worden om een aantal redenen zeer gewaardeerd. Ze kenmerken zich door een markant gebouw, omgeven door moes- en siertuinen, een park, bos, wei- en bouwland. Het veelzijdige geheel, de karakteristieke stijl van gebouwen, tuinen en parken, heeft een cultuurhistorische waarde. De bijbehorende bossen en parken zijn in veel gevallen landschappelijk en ecologisch belangrijk. De landschappelijke waarde kan bestaan uit de toevoeging van bos en waterpartijen aan een landschap dat voornamelijk bestaat uit weidegrond. De ecologische waarde uit het voorkomen van bepaalde planten en dieren en het fun…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden