Bestuur

Willem Smink, voorzitter
David Inden, penningmeester
Alie Alserda, secretaris
Sandra van Assen
Hendrik Oosterveld
Tjerd van Riemsdijk
stichting@noorderbreedte.nl

Zakelijk leider

Erik Moesker
erik@noorderbreedte.nl

Hoofdredactie

Bente van Leeuwen
redactie@noorderbreedte.nl

Redactie

Dorine van den Beukel
Kim van Dam
Tjesse Riemersma
Mark Sekuur
Leonie Wendker
Dien Wiersma-den Engelsman
Freya Zandstra

Fotoredactie

Reyer Boxem

Eindredactie

Maarten Meester