Noord-Nederland zet volop in op de waterstofeconomie. Maar waar het totaal van fabrieken, windmolens, zonneparken en leidingen precies komt te staan, valt nergens te ontdekken. Onderzoeker en Nb-redactielid Kim van Dam doet een oproep om de gescheiden werelden van ruimte en energie samen aan tafel te krijgen.

Het kan niemand ontgaan zijn: Noord-Nederland moet dé toekomstige groene waterstofregio van Europa worden. Aangevoerd door een bijna onwaarschijnlijke coalitie van de altijd verdachte ‘olies’, de idealistische ‘groenen’ en de Noord-Nederlandse politiek is de jacht op deze schone bron van energie begonnen.

Tientallen projecten, veel geld en kilo’s beleidsplannen liggen inmiddels klaar om een noordelijke waterstofeconomie te realiseren. Of het te mooi is om waar te zijn: ik weet het niet. Maar ik maak me ondertussen wel grote zorgen.In al die dikke beleidsstukken is namelijk bijzonder weinig te vinden is over de ruimtelijke en landschappelijke consequenties van de waterstofeconomie. Waar die waterstoffabrieken, zonneparken, windmolens en elektriciteitsleidingen precies gaan komen: het…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.