Op 11 november 2020 vond het symposium 'Eems-Dollard 2050 in 2020' plaats. Daar sprak Ineke Noordhoff over hoe de kust zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Bekijk hier de opname.

Tijdens het symposium ‘Eems-Dollard 2050 in 2020’, georganiseerd door de Waddenacademie en het Programma Eems-Dollard 2050, werden onderwerpen als ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, duurzame economische mogelijkheden en maatregelen voor klimaatadaptatie belicht. De bijdrage van Ineke Noordhoff gaat over hoe de kust zichzelf telkens opnieuw uitvindt.

De lezing van Ineke Noordhoff begint bij het derde blauwe bolletje.

Als landschapshistorica en ook als econoom combineer ik het verleden, maar trek ik ook lijnen naar het heden en naar de toekomst. Wat doen we in het landschap? Hoe bestaan we daarin? En, hoe verdienen we er ons geld in?

Ineke Noordhoff

“Het innoveren zit de bewoners in deze streek in het bloed”, schreef mijn overgrootvader. Er is een traditie van het landschap naar hun hand zetten. Eerst door zelf nieuwe landbouwgrond aan te winnen op de zee, maar nu kunnen we het land ophogen met Dollard-slib. Ik denk dat dat heel goed past in onze traditie van landmakers.

Ineke Noordhoff