Rijk aan bomen is het Noorden niet, maar die ene boom aan de
horizon is voor het landschap wel betekenisvol. Zo kunnen er in de toekomst nog
meer bomen aan de blauwe hemel groeien. Om het tij te keren. Door kap is er
minder bos en de overblijvende bossen zijn minder vitaal. Ze hebben te lijden
van onder andere stikstofuitstoot en klimaat­veranderingen.

Bij Winschoten zijn dit voorjaar jonge boompjes geplant als bijdrage aan een betere toekomst. Die vormen een klimaatslim bos, omdat ze langdurig CO₂ kunnen opslaan en weerbaar zijn tegen ziektes, plagen en opwarming van de aarde. Het bos staat op het voormalige terrein van machinefabriek Noordned, op de rand van de keileemrug de Garst. Daar groeien nu op drie hectare eiken, beuken, esdoorns, kastanjes en talloze heesters als krent …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Maar om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd en geld. Wij hebben onze lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je 5 keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.