NoorderRuimte selecteerde vier ‘proces’ Toukomst ideeën, maar volgens de bedenkers van Stee Aletta ontbrak er nog één. Renee en Ruth Hassing willen voormalig Rijks HBS in Sappemeer een nieuwe bestemming geven en zien dit idee als een blauwdruk dat in de hele provincie Groningen uitgevoerd kan worden.

Dit is een reactie op het stuk ‘#Vrijetoukomst Proces’ waarin Rob Roggema stelt dat als we over de toekomst nadenken we buiten de kaders van nu moeten denken. Samen met NoorderRuimte selecteerde hij daarom vier ideeën die het proces anders aanpakken. Heb jij zelf een idee hoe wij onze ideale toekomst kunnen bereiken? Mail dan naar vrijetoukomst@noorderbreedte.nl

Op de vraag ‘Hoe maken we de toekomst?’ zijn de Stee initiatiefnemers heel duidelijk. Zij willen dit juist realiseren van onderop. ‘Mit mekoar, veur mekoar’ is het credo van Stee Aletta. Door de verbindende schakel te zijn tussen inwoner, toerist en ondernemer willen ze een maatschappelijke beweging tot stand brengen. 

Het begint allemaal bij een Stee. Stees vormen een netwerk van leegstaande monumentale gebouwen in provincie Groningen. Elke gemeente krijgt een eigen Stee. Een centrale ontmoetingsplek waar toerist, ondernemer en bewoner terecht kan voor ontspanning en ontwikkeling. Elke gemeente kan inspelen op de behoefte van de directe omgeving.

De initiatiefnemers Renee en Ruth Hassing willen het initiatief starten in de voormalige Rijks HBS in Sappemeer door het om te toveren tot een sociaal-maatschappelijk bedrijfsverzamelgebouw. Omdat er in de gemeente Midden-Groningen veel jongeren wonen die het lastig hebben is het plan een leer- en ontwikkelomgeving met bibliotheek te realiseren. Om dat ook mogelijk te maken moet het gebouw gerestaureerd worden en waar mogelijk verduurzaamd.

Meedoen met Stee?

Wil jij dit project ondersteunen? Mail dan naar info@psbpeer.nl 


Bron foto en illustratie: Stee