'We moeten durven om verder te kijken dan we gewend zijn en te luisteren naar ideeën uit verschillende hoeken.' Reactie vanuit Water Natuurlijk Noorderzijlvest op het #vrijetoukomst-thema van deze week: water.

Je vraagt je soms af, wat hebben de waterschappen te maken met de toekomst van het noorden? Nou, best veel. Het waterschap gaat over water, maar we doen dat voor iedereen die in het beheergebied woont, werkt en recreëert. Water is overal. Soms te veel, maar vaak ook te weinig. En het moet ook schoon zijn. Daarnaast maakt water en alles wat erbij komt kijken deel uit van ons (cultuurhistorisch) landschap. Het is verweven met de geschiedenis van Groningen. Sommige ideeën van vroeger, zoals het wonen op wierden, waren uiterst effectief.

Natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorische objecten kunnen bijdragen aan een robuust en duurzamer watersysteem. Denk aan oude dijken langs de Waddenzee die kunnen bijdragen aan het beperken van overstromingsrisico’s (vanuit meerlaagsveiligheid).

Andere vormen van inrichten en beheer zijn er ook. Daarbij kunnen verbindingen van zoet en zout water een enorme plus vormen voor de natuur. Denk ook aan het toepassen van dynamische waterpeilen. Een adaptief en robuust watersysteem kan zelf de pieken en dalen opvangen. Maar daarvoor moeten we water wel de ruimte geven die het nodig heeft.

Water Natuurlijk is blij dat waterschap Noorderzijlvest werkt aan een Blauwe Omgevingsvisie en daarmee kansen en bedreigingen tot ver in de tijd bespreekbaar maakt. Veel ideeën van #vrijetoukomst sluiten hierop aan. Het maken van een dergelijke visie, die uiteindelijk wordt vertaald naar beleid op het gebied van water, is iets van je samen met de omgeving en verschillende partijen moet doen. Taken en verantwoordelijkheden liggen bij overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Binnen het waterbeheer dragen zij allemaal bij aan onze toekomst. Daarom is het ook fantastisch dat burgers en organisaties vanuit verschillende expertises meedenken over het thema water. Water Natuurlijk vraagt hierbij aandacht voor een beleefbaar en betaalbaar watersysteem, vismigratie, biodiversiteit en duurzaamheid.

Toukomst-plannen brengen een gesprek op gang, waarin meerdere thema’s samenkomen. Kijken naar kwetsbare technische deeloplossingen en oude zekerheden zijn niet meer van deze tijd. We moeten durven om verder te kijken dan we gewend zijn en te luisteren naar ideeën uit verschillende hoeken. Ideeën die in het begin misschien gek klinken omdat ze buiten de bestaande kaders vallen. We hebben het allemaal nodig om een integrale visie te formuleren en samen de #vrijetoukomst vorm te geven. Ook voor het waterschap is dit van belang. Want de uitdagingen liegen er niet om. 


Hier vind je alle artikelen over #vrijetoukomst. Ook een mening over hoe we in de toekomst in Groningen met water om moeten gaan? Stuur je mail naar vrijetoukomst@noorderbreedte.nl of tweet met #vrijetoukomst.