Deze #vrijtoukomst-week hebben we het over de toekomst van energie. Frank Menger staat stil bij de connectie tussen energie en vervoer.

Frank Menger reageert in dit stuk op #vrijetoukomst – 3: ‘energie’. Hoe vind jij dat we in de toekomst met onze energie moeten omgaan? Mail naar vrijetoukomst@noorderbreedte.nl of tweet met #vrijetoukomst.

De heer Roggema schetste een beeld van kleinschalig en duurzaam voor Groningen. Naast het regionale beleid hebben we ook nog steeds te maken met het nationale beleid. Waar het Rijk de regio’s vraagt bepaalde contingenten te leveren van de nationale energievoorziening. Het gevolg van dat beleid hebben we ruimschoots kunnen zien bij het Windpark N33 als een project van ‘Den Haag’ en niet de regio.

Ook houdt hij geen rekening met de verschillende energiegebruikers. Want mobiliteit en dergelijke zijn wereldwijd goed voor 25% van het energiegebruik. Een voorbeeld waarbij Noord-Nederland letterlijk en figuurlijk ontspoort, is de verduurzaming van het noordelijke spoornetwerk. Waarbij een gedeputeerde zich voor een ambtelijk hobbyproject inspant terwijl ondertussen is bewezen dat treinen op waterstof de slechtste keuze zijn die je maken kan. Dit ook wegens de internationale ontsluiting van de regio per spoor. Andere regio’s zetten vol in op 100% elektrificatie van hun spoornetwerken. Want nergens viel het woord mobiliteit in combinatie met energie. Een land als Denemarken gebruikt haar overvloed aan offshore wind daarvoor. In Denemarken is maar 20% van het spoor elektrisch, de rest is dieseltractie.

Hoe we ons willen verplaatsen bepaalt ook ons energieverbruik. Bij de ruimte bij de P+R en stations voor parkeren van fietsen is een dubbele slag te maken. De elektrische auto en fiets opladen en ook als buffer gebruiken.

Ons OV systeem kan ook efficiënter in haar energiegebruik. Door een slimmer en geëlektrificeerd spoornetwerk kunnen we besparen op een overvloed aan bussen. Die vooral het verkeersysteem in de stad Groningen overbelasten. Waarbij waterstof wel slim is voor vrachtwagens en scheepvaart.  

Hoe gaan we ons zo energie-efficiënt mogelijk verplaatsen? Die vraag is nog niet beantwoord.

De foto is afkomstig uit Panorama Nederland.