Enkele Friese ideeën uit 2006:

Vijf kilometer duinen bij Harlingen;

Een brug naar Terschelling;

De kust wordt weer kwelderland – nat met terpen om te wonen.

Er was in Friesland, bij Fryske Fiersichten, net als nu in Groningen met Toukomst, een pot met geld ‘om de toekomst beter te maken’. In Groningen is het boetegeld van de NAM en overheid voor de aardbevingen, in Friesland was het tafelzilver verkocht (energiebedrijf). Reden voor de provincies om bewoners te vragen mee te denken over de toekomst. ‘Want opzienbarende ideeën sneuvelen in de politiek helaas vaak door het eeuwige streven naar consensus’, zoals de toenmalige Friese commissaris van de Koningin, Ed Nijpels, zei.

De Friezen brachten destijds 750 ideeën naar voren, in Groningen zijn er nu in het kader van Touko…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Maar om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd en geld. Wij hebben onze lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je 5 keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.