Toukomst wil Groningen vooruit helpen. Er zijn 900 ideeën aangedragen door bewoners. Hoe kies je waar het geld heen gaat? In dit essay lichten Noorderbreedte en Studio MARCHA! toe waar kansen liggen. Kortweg: verdeel de rijkdom van het landschap en geef bewoners tijd om dat op hun eigen wijze ter hand te nemen.

De rijkdom van de plek is cruciaal. Werkelijk iedereen bezingt die kracht van Groningen, maar tezelfdertijd betreuren velen dat de grootschalige landbouw ons daarvan heeft vervreemd. Het open landschap aan zee, de vruchtbare zeeklei, de wind die ongehinderd het land opwaait, de schatten in de bodem, het ondiepe zoute kustland. Die kracht van het landschap zal ook in de toekomst een rijke bron zijn. We weten nog niet precies hoe we het landschap gaan benutten, maar wél dat het belangrijk is dat we het éérlijker doen dan in het verleden. De stad overheerste eeuwenlang het ommeland (bijvoorbeeld met de turfwinning en het stapelrecht). Bij de ‘macht-en-pracht’ van de rijke boeren deelden de arbeiders niet fair. En de welvaart van de gaswinning is opgesoupeerd door alle Nederlanders. De les uit het verleden is dat we waken voor sociale ongelijkheid en dat we alert zijn op erkenning van de menselijke dimensies. 

Daarom moeten we de rijke bron eerlijker verdelen en zorgen dat de baten sterker verankerd raken in het leven van de bewoners. Toekomstig Groningen verenigt een rijk landschap met een rijk leven voor haar bewoners. 

We kunnen dichtbij beginnen. Lokaal voedsel verbouwen, energie opwekken en huizen bouwen van materialen uit de omgeving bijvoorbeeld. Dat alles helpt om mensen meer te verbinden met de kracht van hun regio en ze bewuster te maken van hun impact. De keuzes van Toukomst kunnen daarop aansluiten door bewoners te laten delen in de opbrengst. 

Dat circulaire lokale leven vindt plaats midden in het geglobaliseerde bestaan. Want we zijn tevens onderdeel van wereldwijde netwerken waarin kennis gedeeld wordt en vriendschappen ontstaan. Local en global gaan een vruchtbare relatie aan. Stad en ommeland omarmen elkaar op een nieuwe manier. Ver voorbij wat wij nu kunnen verzinnen. Welke energie levert de harde wind aan de kust? Is de schone lucht te verschepen? Countryside, the future, de expositie van Rem Koolhaas in Guggenheim New York gunt ons een glimp van die toekomst.

Dus:

Steun initiatieven die aansluiten bij de natuurlijke kracht van Groningen, zoals de ligging aan zee. Deel de baten met de lokale gemeenschap en benut kennis en inspiratie uit het wereldwijde (stedelijke) netwerk.