Toen de winter nog echt een winter was……

Winy, Garmerwolde