Honderd bomen staan langs Paradyske, misschien wel driehonderd. Toch is er maar één boom met één zo’n velletje waarop iemand zegt Ranch Fryslân niet te willen. Klein verzet, dat is het.
Dan zou je kunnen denken dat de toekomst ook klein is, maar dan vergis je je toch danig. Achter dat ene kleine velletje gaat al een hele stapel vellen schuil. Een officiële stapel is het, hij ligt op officiële bureaus, de officiële bureaus staan in gemeentehuizen, de gemeentehuizen staan in Kollum en Buitenpost, de gemeenten eromheen heten Kollumerland en Achtkarspelen. Ook ligt er papier op het bureau van een vastgoedontwikkelaar die Wind heet.
Ranch Fryslân? Ranch Fryslân, ja. Voluit: Pilot Landelijke Wooncluster Ranch Fryslân. Want er is nog geen ranch. Er is alleen nog maar een plan. Of nee, meer ee…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden