Ter beantwoording van deze vraag gaf het atelier drie ontwerpteams de opdracht om terreinen van de gemeenten Lemsterland, Dongeradeel en Smallingerland te onderzoeken ‘op knelpunten en kansen’. Daar rolde het advies uit om al die bedrijventerreinen die er vaak zo onooglijk bijhangen meer te betrekken bij de stad en het landschap. ‘Verknoop bedrijventerreinen met de omgeving door middel van doorgaande routes (…). Maak een goede overgang tussen bedrijventerrein en landschap als kenmerkend onderdeel van het stad- en dorpssilhouet. Meng werken met wonen, recreatie, natuur en bijvoorbeeld waterberging. Maak bij de omgeving passende en aanpasbare gebouwen.’ Deze principes zorgen voor een ‘werkend, multifunctioneel landschap’, meent Atelier Fryslân. ‘Stop met de aanleg van nieuwe bedrijvente…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden