Volgens Van der Laan is een gezonde landbouw essentieel voor het landschap. ‘Welke landbouwkundige ontwikkeling past bij de Drentse schaal? Welke bedrijven willen groeien en hoe zou dat op een verantwoorde wijze kunnen? Samen met gemeentebesturen en andere partners proberen we antwoorden te formuleren op dat soort vragen. Antwoorden die vervolgens een vertaling moeten vinden in nieuwe bestemmingsplannen.’
Eind januari 2010 klonk het officiële startsein voor Atelier Mooi Drenthe, een onafhankelijke ‘werkplaats’ waar provincie, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties in Drenthe samenwerken aan ruimtelijke kwaliteit. Het Atelier ‘ontwikkelt, adviseert, inspireert en verbindt om het onderwerp ruimtelijke kwaliteit structureel hoog op de agenda te hebben’, zoals het in ee…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.