‘Zuiderzeelijn stimuleert gebiedsontwikkeling’

De Zuiderzeelijn is verworden tot een rekensom. Tot een kosten-batenanalyse met veel negatieve getallen, constateert Marc Nolden. Spelen visie en ambitie dan helemaal geen rol meer? vraagt hij zich af. In zijn ogen is de ZZL veel meer dan een lijn: zij kan ruimtelijke ontwikkelingen, zoals verstedelijking, in goede banen leiden.

TEKST
Jelle Leenes

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50