Vanwege de rijkdom en relatieve gaafheid van de sporen die een circa 2500 jaar lange bewoningsgeschiedenis er in het landschap heeft achtergelaten, wordt het Groningse Middag-Humsterland onder landschapskenners hoog gewaardeerd. Die sporen betreffen onder andere de vele wierden (terpen), de onregelmatige blokverkaveling, de slingerweggetjes. De cultuurhistorische sporen zijn bovendien gerelateerd aan natuurlijke waterlopen en hoogteverschillen in dit voormalige kwelderlandschap. Het gebied is in 1994 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) voorgedragen voor opname als Werelderfgoed van de UNESCO en in 2004 door het ministerie van VROM voorgedragen als Nationaal Landschap.
In Middag-Humsterland staat in het dorp Ezinge museum Wierdenland. Dit museum vertelt aan de…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.