Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op 1 januari 2003 is de manier gewijzigd waarop gemeenten hun welstandstoezicht moeten organiseren. Vanaf 1 juli dit jaar mag het welstandsadvies van de welstandscommissie alleen nog worden gebaseerd op vooraf door de gemeenteraad vastgestelde beoordelingscriteria. De belangrijkste beoordelingscriteria zijn zogeheten gebiedsgerichte criteria: binnen een gemeente kunnen verschillende gebieden worden onderscheiden, waarvoor een op maat gesneden set criteria wordt opgesteld. Deze criteria worden ontleend aan de ruimtelijke kenmerken van een gebied en de daar aanwezige architectonische kwaliteit. Het nieuwe welstandsbeleid is hierdoor objectiever en transparanter. Voldoet een bouwwerk aan de criteria, dan zal voortaan een positief welstandsadv…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden