Een combinatie van bezoekerscentrum en duurzame-energiecentrale moet zorgen voor een vernieuwend en publiekstrekkend bezoekerscentrum, waar op aantrekkelijke wijze informatie wordt verstrekt over natuur, water en energie. Het plan sluit goed aan bij de doelen voor het Lauwersmeergebied. Het biedt een dagattractie voor zon- en regenweer, gekoppeld aan horeca en mogelijk verblijfsaccommodatie.

Het plan voor het centrum is ontwikkeld op basis van een veelbelovende combinatie van twee initiatieven: een duurzame-energiecentrale en een bezoekerscentrum Nationaal Park. Een uitgebreide ronde gesprekken met mogelijke partners heeft het afgelopen half jaar plaatsgevonden. Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:
– Internationaal Waddenmuseum
– Energie-informatiecentrum
– Bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersmeer
– Natuurschool
– Conferentieoord
– Verkoop waddenproducten
– Horeca
– Regionale duurzaamheidsinitiatieven
– Archeologisch Informatiepunt

De initiatiefnemers van dit project zijn Tineke van der Schoor, senior adviseur Duurzaamheid en Milieu van Royal Haskoning, en Menno Groeneveld, duurzaamheidscoördinator van de Gasunie. Zij zijn zeer verheugd over de prijs, want het centrum moet in economisch, toeristisch en recreatief opzicht een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het kustgebied in Groningen en Fryslân.