De Vijfde Nota is van aanzienlijk gewicht: het totale pak papier weegt bijna twee kilo. Daar blijft de gewichtigheid bij, althans voor Noord-Nederland. In de Randstad is een en ander redelijk geregeld: omwille van de ‘rust, ruimte en groen in het open middengebied van de Deltametropool’ wordt het Groene Hart een van de zeven nationale landschappen. De structuurdragers van het Groene Hart zijn ‘de open polders met veenweiden en verveningsmoerassen, de ontginningspatronen met kenmerkende bebouwing aan de voorzijde van langgerekte kavels, en houtkaden aan de achterkant van de kavels’. Maar het onderscheid tussen stad en land is daar niet meer duidelijk. Stedelijke functies zijn verspreid over het gehele gebied van Deltametropool.

Over Noord-Nederland wordt nauwelijks met een woord gespro…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.