Zo ziet het er oppervlakkig uit. Door een vergrootglas echter zie je ineens een geweldig gekrioel van soms tegengestelde belangen: de landbouw, de drinkwatervoorziening, het natuurbeheer, de bewoning, de recreatie. Kom daar maar eens uit.
Tot enkele jaren geleden waren al die sectoren vooral bezig met hun eigen belangen; met Rijk, provincie en gemeenten als sturende factoren. Vijf jaar geleden echter werd het stroomdallandschap Drentsche Aa samen met dat van de Elperstroom aangewezen als ROM/WCL-gebied, een op het eerste gezicht nietszeggende kwalificatie. Deze kwalificatie is echter om twee redenen van grote invloed is geweest: alle betrokken partijen ondertekenden bij de start een convenant waarin een plan van aanpak voor het gebied was vastgelegd, en er kwamen miljoenen guldens van h…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.