Het landinrichtingsgebied Drachten, ter grootte van ongeveer 2500 hectare, ligt tussen het Opeinder Kanaal in het westen en de provinciegrens met Groningen in het oosten. Hoofddoelstelling van het project is de verbetering van de inrichting van het landelijk gebied.

Niet bepaald flexibel
Arjen Bilijam is beleidsmedewerker landinrichting bij de provincie Friesland. Vrijwel zijn hele loopbaan houdt hij zich vanuit verschillende invalshoeken bezig met landinrichting en ruilverkaveling, en nu dus met het project Drachten. ‘Vroeger, en dan spreek ik over langer dan tien, vijftien jaar geleden, sprak je niet over landinrichting, maar alleen over ruilverkaveling: een bekend fenomeen waarbij grote plattelandsgebieden opnieuw ingericht werden’, vertelt hij. In die tijd liepen er in Nederland z…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.