Oppervlaktewater of grondwater als bron? Dit is een altijd terugkerend dilemma binnen de drinkwatersector. In Drenthe verkeren we in de gelukkige situatie dat we voor onze 180.000 huishoudens in principe beschikken over de kwalitatief meest betrouwbare bron, diep grondwater. Dit houdt wel in dat het belangrijkste bezwaar tegen grondwaterwinning – verdroging van natuurgebieden – doelbewust moet worden tegengegaan. Daarom zet de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) oppervlakte- en afvalwater in voor minder hoogwaardige toepassingen (zie kader Ander water) en gaat ze over tot capaciteitsvermindering (Assen en Gasselte) of zelfs sluiting (Zuidlaren) van winningen in verdrogingsgevoelige gebieden.

Om in de toekomst toch over voldoende wincapaciteit te beschikken, wees de Provincie Drent…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.