De Hunzezone

Als een bedrijventerrein wordt aangelegd wordt er normaliter een shovel gepakt om het terrein te egaliseren, waarbij alle oneffenheden worden verwijderd, en vervolgens worden er meestal afschuwelijke gebouwen geplaatst. Bij de aanleg van het nieuwe industrieterrein Eemspoort, in het zuidoosten van de gemeente Groningen, worden voor het eerst in de geschiedenis landschappelijke en cultuurhistorische waarden betrokken bij de aanleg. Het betreft hier het voormalige stroomgebied van de Hunze. De Hunzezone krijgt als ‘voortuin’ een economische meerwaarde voor het industriegebied, en een nieuwe functie voor kleinschalige economische activiteiten waaraan een woonfunctie gekoppeld is en die een meerwaarde hebben voor het gehele terrein. Een gesprek met stadsecoloog Wout Veldstra en landschapsarchitect Jan Maurits van Linge, beiden werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Groningen.

TEKST
Jan Abrahamse

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50