Bouma: ‘Er lag voordat de studie van de STAWON begon een stedenbouwkundig plan. De hoofdthema’s van dat plan waren duurzaam en landschappelijk bouwen. Er was gekozen voor een uitbreiding aan de oostkant van het dorp. De gave structuur van brinken wordt voortgezet in het lager gelegen, open veenweidegebied. In het voortraject werd overleg gezocht met de Belangenvereniging. Later werd ook de Brede Overleggroep Kleine Dorpen erbij gehaald, omdat ze veel ideeën hadden over het bouwen in het Drentse landschap. Hierbij werd niet zozeer vanuit het wonen, maar vooral vanuit het landschap geredeneerd.’

Stedenbouwkundig plan
‘Het stedenbouwkundig plan heeft als hoofdelementen het groen, het water en de zichtlijnen. Het groen zal door de bewoners zelf worden beheerd. Er wordt gedacht aan een so…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.