Langs de Lauwers

De rivier de Lauwers is in verschillende opzichten een interessante rivier. Omstreeks het jaar 800 vormden de rivieren de Ee en de Lauwers samen een estuarium. Dergelijke getijrivieren konden met de eb- en vloedstroom van de Waddenzee juist in perioden van hevige stormen grote stukken land verzwelgen en zo ontstond er omstreeks het jaar 1000 een grote zeeboezem. Later voegde ook het water van de Hunze zich bij de twee andere rivieren en het ontstaan van de Lauwerszee was een feit. Grote stukken klei op veen waren weggeslagen en waar nu Visvliet ligt, strekte zich omstreeks het jaar 1000 een kweldergebied uit, doorsneden door slenken.

TEKST
Peter Huig

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50