Geen sluis op Schaphalsterzijl

In het najaar van 1995 is de Stichting Behoud Schaphalsterzijl
opgericht met als doel te ijveren voor behoud en herstel van de sluizen van Schaphalsterzijl. Deze sluizen liggen bij de uitmonding van het Winsumerdiep in het Reitdiep. Aanleiding voor de oprichting van de stichting was een acute bedreiging van de sluizen. Deze ontstond toen het waterschap Noorderzijlvest van plan bleek de bestaande sluizen te slopen om op diezelfde plek een gemaal met schutsluis te bouwen.

TEKST
Jan Delvigne

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50