Ringweg rond Groningen

Stedelijk knooppunt Groningen. Compacte stad Groningen. Het zijn termen uit De stad van straks; Groningen in 2005, het Structuurplan van de gemeente. Ze klinken stevig en veelbelovend. Maar er is een keerzijde aan de compacte stad: congestie en files. Hoe blijft het grootste regionale centrum van Noord-Nederland bereikbaar? Moet de mobiliteit beperkt worden, en zo ja op welke manier? Hoe kan het openbaar vervoer versterkt worden? Of wordt na 2000 het landschappelijk en ecologisch waardevolle gebied ten zuiden van de stad doorsneden door een nieuwe snelweg? Vragen die aan de orde zijn bij de plannen voor een mogelijk nieuwe Zuidelijke Ringweg rond Groningen.

TEKST
Carla Alma
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50