De zoute weide in Noord-Groningen

Op 20 september j.l. is door de voorzitter van het Waterschap Noorderzijlvest het rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek Zoute Weide’ aangeboden aan de Groningse gedeputeerde Jaap van Dijk. Het voorbeeldplan heeft als basisgedachte de teelt van brakke groenten als zeekraal en zeeaster, en brakke natuurontwikkeling in Noord-Groningen te laten samengaan. In het onderzoek is gekeken of de combinatie teeltnatuurontwikkeling een kans van slagen heeft en welke voorwaarden dit stelt aan de omgeving. Er is ook een concreet inrichtingsplan uitgewerkt.

TEKST
Dick As

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50