De tuinen van Fraeylemaborg weer in orginele toestand

Uitgebreide bospercelen als die van de Fraeylemaborg te Slochteren, die zich van verre als een lang en smal blok tegen de omgeving aftekenen, zijn schaars in Groningen. Het aan een zekere verwildering ten prooi gevallen ‘Slochterbos’ wordt vooral als natuurgebied ervaren en krijgt als zodanig grote aandacht. Minstens even belangrijk is echter de waarde als cultuurhistorisch monument, die het landgoed ontleent aan een laat-barokke parkaanleg in landschapsstijl uit de eerste decennia van de 19e eeuw. Noord Peil, landschapsarchitecten uit Harlingen heeft er een restauratieplan voor opgesteld.

TEKST
Marja van Schie

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50