Sleutelen aan de toekomst van het landschap

‘De manier waarop deze discussienota tot stand is gekomen, geeft reden tot argwaan. Ik mis de inbreng van de Ministeries
van Economisch Zaken en VROM, dat zou aanzienlijk inspirerender geweest zijn. Dan zou het een gemeenschappelijk produkt
geweest zijn. Nu is het alleen die visie vanuit die ene hoek.’

TEKST
Hanneke Boonstra

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50