Windmolens langs de waddenkust

In 1991 sloten de zeven windrijke provincies met het Rijk een wind-energie-convenant af waarin de afspraak werd vastgelegd
dat rond de eeuwwisseling 1000 MegaWatt aan elektrische energie d.m.v. windmolens staat gesteld. Voor Friesland en
Groningen vormt het aandeel daarin resp. 200 en 50 MW.

TEKST
Carla Alma

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50