De rode lijster

Welhaast onopgemerkt door Noord-Nederland is de Natuurbeschermingsraad opgeheven. Volijverig bezig de natuur in Nederland te verdedigen en de minister over van alles te adviseren, had zij zich zelf niet voldoende
beschermd en kan zij van de rode lijst afgevoerd worden.

TEKST
Sytze Bottema
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50