Schipperen tussen theorie en praktijk

Er zijn uiteenlopende opvattingen
over wat natuurontwikkeling is of
zou moeten zijn. In Drenthe wordt
druk gewerkt om vorm te geven
aan het instrument ‘natuurontwikkeling’.
De bedoeling ervan
is gunstige voorwaarden te
scheppen voor de natuur.

TEKST
Jan Grotenhuis
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50