Romantisch, spannend of lekker oer

De termen ‘natuurontwikkeling’
en ‘ecologische hoofdstructuur’
bestaan nog niet zo lang.
Natuurbeschermers en boeren
hebben er tegenwoordig de mond
van vol, terwijl twintig jaar geleden
nog niemand ervan gehoord had.

TEKST
Kees Siderius
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50