Natuurherstel in een kwelderlandschap

Tussen Zwarte Haan en Holwerd
in Friesland ligt een buitendijks
polder- en kwelderlandschap
van meer dan tweeduizend
hectare. Het is een open landschap
met een brak milieu en
een zeldzame flora en fauna.

TEKST
Jaap de Vlas
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50