Grenzen huidig instrumentarium in zicht

Het zijn met name provinciale overheden die het
natuurbeleid voor de komende jaren vorm moeten geven. Ecologische
hoofdstructuur, gebiedsvisie, en relatienotagebied zijn begrippen die in korte tijd tot het jargon van het provinciehuis zijn doorgedrongen.

TEKST
Elmer Koole

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50