Een vluchtheuvel voor de natuur

In 1975 werd door de provincie
Groningen en Staatsbosbeheer in
het kader van een ruilverkaveling
in Oost-Groningen een vegetatiekartering
uitgevoerd. Daarbij
stuitte men op een gebiedje met
een zeer uitgebreide en bijzondere
vegetatie.

TEKST
Kees Siderius
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50